Детектор брехні (поліграф) і допит.

Детектор брехні (поліграф) не закріплений у законодавстві України, що до використання його і кримінальному процесі. Але як що Вам необхідний професійний експерт поліграфолог, який може надати висновок та свої свідчення у процесі звертайтеся до Нас.

Детектор брехні (поліграф)

В умовах побудови України як демократичної та соціальної держави, особливої актуальності набуває питання щодо належного захисту прав та свобод своїх громадян, надання їм своєчасного судового захисту своїх інтересів.

В наш час суспільство зневірилось у спроможність та чесність правоохоронної та судової влади. Громадяни нашої країни все частіше звертаються за допомогою до різноманітних телепередач чим до поліції. На це варто звернути увагу.

На правоохоронні органи та суд покладається дуже велика відповідальність за подальше життя кожної сторони у судовому процесі.

На жаль наше теперішнє суспільство досить часто для задоволення своїх потреб та інтересів може обмовити ту чи іншу людину. Найчастіше наклеп відбувається у випадку тиску батьків на своїх неповнолітніх дівчат.

Таких випадків безліч.

Щодо допиту жертв зґвалтування, я вважаю, що за ним повинен спостерігати психолог або фізіономіст.

Детектор брехні (поліграф)

Не дивлячись на можливість завдати ще більшої психологічної травми, допитів має бути декілька. В ідеалі вони мають  бути записані на приховану камеру спостереження.

Допит неповнолітньої жертви має відбуватися без батьків або опікуна аби уникнути тиску с їхньої сторони. Бувають випадки коли дівчина боїться або соромиться щось розповідати у присутності родичів.

Особа, яка звинувачується у ґвалтуванні повинна також допитуватися у присутності фізіономіста та проходити тест на поліграфі.

Все це має відбуватися для достовірного вивчення  справи й справедливого рішення суду.

Сам допит зазвичай проводиться за місцем досудового розслідування.

Особа не може допитуватись без перерви понад двох годин. Максимальний час допиту не більше восьми годин.

Перед початком допиту слідчий має пересвідчитись в особі допитуваного. Він має перевірити документи, що засвідчують особу та дізнатися інші важливі про неї відомості. Це може бути рік народження, мобільний та домашній телефони, місце проживання та роботи.

Потім особі роз’яснюється мета та порядок проведення допиту.

Свідок зобов’язаний надати правдиві свідчення під час допиту , тому він попереджається про кримінальну відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих показань.

На відміну від свідка, потерпілий не попереджається про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань, оскільки дача показань є його правом, а не обов’язком.

Щодо підозрюваного, то допит може відбутися лише за його бажанням та згодою тому, що дача показань не є його обов’язком.

Допит по суті справи починається пропозицією розповісти все відоме особі про обставини, у зв’язку з якими вона викликана,

Допит проводиться у формі довільної розповіді або у письмовій формі.

У процесі допиту можуть ставитися уточнювальні, доповнюючи, нагадувальні, контрольні запитання, пред’являтися речові докази, документи, висновки експертів, зачитуватися показання інших осіб, відтворюватися звуко- та відеозапис. Постановка навідних запитань не допускається.

Одночасно можуть бути допитані свідки у яких є розбіжності в показах.

Такі допити проводиться з метою викриття особи, яка дає неправдиві показання та з метою виявлення невідомих обставин.

Після закінчення допиту слідчий має надати протокол учасникам допиту для його ознайомлення, або прочитати його в голос.

Допитані можуть вимагати внесення до протоколу своїх доповнень та зауважень, що обов’язково повинно бути зазначено в ньому.

Протокол має бути підписаний на кожній його сторінці усіма його учасниками.

Інколи виникає ситуація, коли допитувана особа відмовляться від підписання протоколу. Цей факт також засвідчується у протоколі.

Цій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання протоколу. Факт відмови від підписання протоколу, а також факт надання особи письмових пояснень щодо причин відмови засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності — понятих.

У наш час допит викликає в суспільстві різні дискусії та спори. Все це результат некомпетентності наших працівників правоохоронних органів. В суспільстві склалася думка, що у поліцію йдуть працювати люди які були ображені у дитинстві відношенням оточуючих. Через це вони і знущаються над підозрюваними під час допиту. Багато раз в новинах розповідалося про катування підозрюваних та вибиття з них показань.

Тому я вважаю , що час змінювати процедуру допиту.

КОЖЕН допит має фіксуватися на камеру або бути у присутності  іншого спеціаліста. Таким спеціалістом, як я вже зазначала, може бути фізіономіст.

Потрібно зазначити, що така робота є досить нервовою, але така поведінка все одно не виправдовує поведінку деяких службовців, які дозволяють собі зайвого.

Детектор брехні (поліграф) — 2018

Оставить комментарий

*